tisdag, februari 15, 2011

Vi vill ha friskolor!

Lennart Bondeson, kommunalråd (kd) med ansvar för skolfrågor, gör ett uttalande om att han vill begränsa friskolornas etableringstakt. Det är ett väldigt konstigt synsätt och han talar definitivt inte för hela koalitionen!

Det finns en del problem med friskolorna i vårt land. Många av de problemen utreds nu och skolministern har tydligt visat att han är medveten och beredd att ta tag i dem. Vinstutdelning är en sådan sak.

Det som Lennart också menar borde införas är ett stärkt kommunalt inflytande över var och när friskolor ska få etablera sig. Idag har kommunen litet inflytande, det är istället skolverket som gör det slutliga avgörandet. Så ska det också fortsätta att vara. Det finns kommuner som leds av majoriteter som är klart fientligt inställda till friskolor. Det ska inte kunna avgöra barnen i den kommunens rätt till valfrihet. Det måste gälla likvärdighet över hela landet, oavsett kommun eller politisk majoritet. Därför ska inte heller kommunerna få större makt att begränsa friskoleetableringarna än de idag har.

Det är helt sant att friskolorna ibland ställer till det för den kommunala organisationen. Men det kan inte bli ett hinder i vägen för valfrihet och utveckling. Vi måste ha ett tydligt fokus på att göra det bästa för medborgarna, inte det bästa för den kommunala organisationen. Krångel för byråkratin får aldrig sätta käppar i hjulet för vårt medborgarfokus!

Läs mer: SR Örebro, Lennarts blogg

söndag, februari 13, 2011

Alla hjärtans dag för alla!

Imorgon är det alla hjärtans dag. En dag som alla andra kan tyckas. Eller en dag att uppmärksamma en person som betyder lite extra. Dock finns det runt om i vårt land en rad personer som inte får tillbringa alla hjärtans dag tillsammans med sin livspartner. Detta eftersom de är gamla och den ena personen inte längre kan bo kvar hemma. Om den andra personen i förhållandet är tillräckligt frisk för att bo hemma kan kommunen då bestämma att skilja makarna åt.

Folkpartiet gick till val på att införa en nationell parboendegaranti och nu när det är alla hjärtans dag förtjänar den att lyftas igen!

lördag, februari 12, 2011

All press är bra press...

Kampanjmetoderna för att få uppmärksamhet blir bara mer och mer intressanta. I Sölvesborg erbjuder kommunalrådet Helene Björklund (s) på pussar på alla hjärtans dag. Skulle vara kul att få veta hur de tänkte när den idén lanserades...

Reformera mera!

I samband med diskussionen om omval eller inte har det också förts en debatt runt behovet av en reformation om vallagen. Det är en nödvändig diskussion som måste vara större än att handla om utjämningsmandatens utformning. I höstens val blev det pinsamt tydligt att det finns stora brister i genomförandet av valen. Dessa fanns inte bara i Örebro utan runt om i hela landet.

Staffan Werme, kommunfullmäktiges ordförande i Örebro, skrev på DN debatt i veckan om nödvändigheten av att reformera valsystemet. Några punkter som jag tycker är extra viktiga och värda att lyfta:

• Förbjud alla former av valkampanjer på valdagen.
Förr fanns en överenskommelse mellan partierna om att inte tillåta kampanj på valdagen. Den har nu satts helt ur spel. Jag tycker det är viktigt att låta valdagen vara just en dag för val och inte för kampanj.

• Minska omfattningen av förtidsröstningen.
Det här blir en avvägning mellan att vilja öka valdeltagandet och att garantera ett säkert röstmottagande. I flera fall har förtidsröstningen varit undermålig.

• Tydliggör hur en vallokal ska vara utformad, i vilken miljö den får placeras och hur omgivningarna ska värnas från otillbörlig påverkan.
Situationen i Vivalla, som var en bidragande orsak till omvalet, visar att det måste bli tydligt var gränsen går för var kampanj är ok eller inte. Idag är lagen otydlig och alla skulle tjäna på ett förtydligande!

• Ta bort kraven på valkretsar för kommunerna.
Alla röster ska värderas lika. Med kravet på valkretsindelning blir det inte så.

Folkpartiet med demokratiminister Birgitta Ohlson och partisekreterare Nina Larsson i spetsen har även i veckan släppt en rapport med förslag på hur vi kan förbättra valsystemet. Jag kan bara hoppas att resterande partier törs se vikten av detta och att vi gemensamt kan komma fram till en bra lösning. Det förtjänar demokratin!

Läs mer: NA1, NA2, DN

fredag, februari 11, 2011

Omval!

Idag har så äntligen valprövningsnämnden beslutat att det ska bli omval i Örebro. Såhär motiverar man beslutet i ett pressmeddelande:

"Valprövningsnämnden har konstaterat att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen.

Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om FP hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för S, fått det sista mandatet i valkretsen. Om de 17 felaktiga budrösterna inte godkänts hade FP med 40 % sannolikhet fått det sista mandatet, enligt ett utlåtande av Svante Linusson.

Nämnden bedömer att de nämnda felen med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Rättelse ska därför ske och kan inte ske på annat sätt än genom omval. Omvalet kan begränsas till valkretsen Örebro Nordöstra."


Jag tycker det är bra att det blir omval. Bäst hade det naturligtvis varit om inga fel begåtts från allra första början. Men nu blev det fel och då ska det korrigeras!

Intressant att notera är hur skarpa man är i sin kritik mot Socialdemokraternas kampanj i anslutning till vallokalen i Vivalla. Redan när den skedde var vi många som var skeptiska och det är skönt att nu ha fått bekräftat att det var fel. Hoppas bara att sossarna nu tar konsekvenserna och erkänner att de gjorde fel!

Det handlar inte om att vara dålig förlorare utan om att ett valresultat, oavsett vilket det blir, ska vara korrekt. Det är det som är demokrati!

Läs mer: DN, Aftonbladet, Svd, Expressen, NA
Bloggar: Staffan

måndag, september 27, 2010

Vilken vecka

Oj, vilken vecka det har varit. Ner, upp och så ner igen. Jag har inte orkat blogga eller analysera men börjar nu landa så pass mycket att ett litet försök i alla fall kan åstadkommas.

Först och främst, ett stort tack till alla de 170 personerna som valde att kryssa mitt namn på folkpartiets lista! Det är fler än jag vågade hoppas på och det gör mig otroligt glad! Dessutom var det 122 personer som kryssade mitt namn i riksdagsvalet vilket nästan är ännu roligare för jag har inte bedrivit någon riksdagskampanj alls.

Jan Björklund har under hela året pratat om de 171 rösterna på Färöarna som avgjorde valet i Danmark för några år sedan. Nu kan han i stället berätta om den enda rösten i Örebro, den enda rösten i Sundsvall eller de 26 rösterna som fattades för att ge folkpartiet mandat i Värmland och Göteborg. Om inte annat så har vi nu verkligen fått bevis för att varje röst räknas.

Från vår sida i folkpartiet och koalitionen har vi sagt att vi ska ta den här veckan och fundera över valresultatet och hur vi ska agera framöver. Så exakt hur det blir med överklagande och liknande får jag återkomma med nästa vecka.

Till sist vill jag också tacka alla folkpartister och alliansvänner och koalitionskollegor som gjort det här till en otroligt rolig valrörelse!

tisdag, september 14, 2010

vi vill riva upp beslutet om avgifter för de pedagogiska luncher

Fär barnens skull borde beslutet om att avgiftsbelägga de pedagogiska luncherna rivas upp.

Jag besöker många skolor, jag pratar med elever, föräldrar och lärare. Det finns en fråga som alla tar upp, nämligen att det numera kostar 20 kronor för lärarna att äta pedagogisk lunch med barnen.

Förra året fattades flera beslut som rörde besparingar i skolan. Vi valde att göra ett antal nedskärningar som inte skulle minska lärartätheten. En sådan var att avgiftsbelägga lunchen i skolan för lärarna.

Problemet är att konsekvenserna av detta beslut är större än vad vi kunde inse när vi tog det. Färre lärare äter den pedagogiska lunchen nu än när beslutet togs. Då blir också besparingen mindre. Den pedagogiska aspekten får inte glömmas bort, att läraren äter med barnen är viktigt för trygghet, utveckling och relationen lärare/elev.

Kommunen har en välskött ekonomi och gör goda resultat. Att då genomföra en reform för att spara pengar som får stora konsekvenser för den pedagogiska verksamhet vi samtidigt vill satsa på är inte rimligt. Beslutet borde rivas upp och avgiften tas bort.

tisdag, september 07, 2010

Bussreklam

Igår började bussarna i Örebro köra runt med vår reklam på sig. Måste erkänna, det känns lite udda att se sig själv på bussarna. Udda men kul och lite stort.